Вести

У Прочељу новог броја нашег часописа Повеља објављени су песнички и прозни прилози Злате Коцић, Весне Капор, Берислава Благојевића, Гордане Ђилас, Николе Поповића, Татјане Јанковић, Бошка Ломовића, Слободана Јовића и Ане Милош. У Премошћењима, резервисаним за преведену књижевност, заступљени су радoви Теџу Кола, Кејт Аткинсон, Масима Ђеција и Олге Шипилове Тамајо. Преводе потписују Ален Бешић, Ђорђe Кривокапић, Дејан Илић и Бранка Такахаши.

Песников избор сачинио је Саша Јеленковић, док су у Понирањима прилози Миливоја Ненина ( Њено величанство – дигресија), Катарине Фуртуле (Десакрализација и гротескно у роману Нишчи Видосава Стевановића) и Зорице Младеновић ( Поново измишљени српски језик Горана Петровића у преводу на немачки ).

У Приступима Андријана Марчетић, Јана Алексић, Жарко Миленковић, Данијела Ковачевић Микић, Илија Бакић и Јелена Марићевић Балаћ пишу о књигама Тање Поповић, Владимира Димитријевића, Јане Алексић, Гојка Божовића,  Дејане Николић и Растка Лончара.

У Позитиву је Ана Ростокина, док је Појмовник сачинио Владимир Коларић.

У додацима Препоручено објављена је прича Ђорђа Симића Повратак непожењан,  у Види чуда дечачке успомене Горана Новакова,  док у Појединачном “разговарамо“ с песником Ненадом Јовановићем.

Аутор текста Милош Милишић.

Аутор фотографије Иван Спасојевић