Вести

У настојању да скренемо пажњу на феномен субкултуре, из фонда Завичајног одељења  приређена је изложба посвећена уличној уметности нашег града.

Субкултура је скуп норми, вредности и образаца понашања који разликују културу једне групе људи од културе шире заједнице којој та група припада. Она представља посебан, релативно затворен сегмент опште културе.

Улична уметност, као један од видова субкултурног изражавања, представља било који вид уметности који је настао на јавном месту. Улично сликарство се најчешће јавља у виду графита и мурала… Украшавање зидова на овај начин некада је представљало бунт и револт. Данас је овај вид уметности углавном начин да се искаже креативност и украси неки предео, али и укаже на одређене друштвене аномалије.

Аутор изложбе, текста и фотографија за изложбу Андреј Анђић