ИЗЛОЖБА УЛИЧНА УМЕТНОСТ

У настојању да скренемо пажњу на феномен субкултуре, из фонда Завичајног одељења  приређена је изложба посвећена уличној уметности нашег града. Субкултура је скуп норми, вредности и образаца понашања који разликују културу једне групе људи од културе шире заједнице којој та група припада. Она представља посебан, релативно затворен сегмент опште културе. Улична уметност, као један од