СЦЕНСКИ ДИЈАЛОГ МУЗИКЕ И ЛИРИКЕ

У петак, 16. септембра, у нашој библиотеци уприличен је литерарно-музички програм под насловом Одрешења. На аутентичан начин, у форми перформативног наступа, словеначки уметници – песник Алеш Штегер и музичар Јуре Тори, остварили су спој музике и поетског текста. Дијалог хармонике и лирских стихова, речи и звука инструмента, али и функционални сценски акценти, дали су нарочит