ОБЈАВЉЕН ЗБОРНИК РАДОВА „САРАДЊА БИБЛИОТЕКА СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА”

Захваљујући подршци Града Краљева и Министарства културе и информисања Републике Србије, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево издавачку продукцију 2022. године заокружила је објављивањем зборника радова са „Жичког сабора библиотекара”. У петом по реду стручном скупу у организацији Библиотеке, одржаном 5, 6. и 7. октобра учествовало је шеснаест излагача из Србије, Црне Горе и Македоније. Тема