Вести

Поводом 130 година од рођења Милоша Црњанског, једног од најзначајнијих овдашњих литерарних стваралаца 20. века, у краљевачкој Библиотеци одржано је предавање др Бранка Вранеша, доцента на Катедри за српски језик са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду, на тему Зашто читати поезију? Поеме Милоша Црњанског данас.  Како су Вранешова научна истраживања превасходно усмерена ка компаративном изучавању српске књижевности 20. века и књижевној херменеутици, он се тумачећи три велике поеме Милоша Црњанског, бавио и питањима – чему служи поезија и зашто уопште читати поезију.

Ослањајући се најпре на тезу немачког филозофа Мартина Хајдегера у којој он тврди да човек већи део свог живота, непримећујући свет који га окружује, па ни самог себе у том свету, најмање види чињеницу да уопште постоји, Вранеш је указао на то да су у времену кризе, хиперпотрошачком, капиталистичком друштву, поезија и књижевност у целини неопходни да бисмо уопште били свесни чињенице да смо живи. Држећи се и Хајдегерове формулације да је живот подражавање уметности, Вранеш је истакао и да је уметност човеку важна како би био свестан себе, те да велики писци осмишљавају живот и култивишу сензибилитет својих читалаца.

Обраћајући се краљевачкој публици и истичући важност читања поезије, др Бранко Вранеш је прецизно херменеутички обрадио три велике поеме Милоша Црњанског: Стражилово, Ламент над Београдом и, мање познату поему, Сербиа.