ЗАШТО ЧИТАТИ ПОЕЗИЈУ? ПОЕМЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ ДАНАС

Поводом 130 година од рођења Милоша Црњанског, једног од најзначајнијих овдашњих литерарних стваралаца 20. века, у краљевачкој Библиотеци одржано је предавање др Бранка Вранеша, доцента на Катедри за српски језик са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду, на тему Зашто читати поезију? Поеме Милоша Црњанског данас.  Како су Вранешова научна истраживања превасходно усмерена ка компаративном