Библијска „Књига постања” – почетни старозаветни спис

Др Ивица Живковић, наш стални сарадник у реализацији програмског циклуса посвећеног тумачењу библијских текстова, одржао је четврто предавање у овом серијалу, дајући вишестран и темељит преглед теме библијске „Књиге постања”, почетног старозаветног списа. Ауторство прве књиге о постанку света, како ју је др Живковић означио, приписује се Мојсију, а истиче се као прва књига његовог