Роман о злу и лепоти

Историјски роман Александра Вулина Лепота промовисан је као први програм Библиотеке у оквиру обележавања Краљевдана. Роман, који је историјски ситуиран у 13. век, који почиње падом Константинопоља и прати дешавања у свету која  је изазвао пад престонице за коју се веровало да је вечита, највећим делом се фокусира на српски двор Немањића у овом  преломном