ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА – Значај игре за ментално здравље деце

Дечја игра је важан сегмент у животу сваког детета. Истовремено представља и игру и рад јер утиче на све аспекте развоја, сензомоторни, когнитивни, емоционални, морални, социјални, као и на развој говора. Игра је нека врста припреме детета за живот у друштву. Које све фазе игра има и која је фаза карактеристична за који узраст? Који