ВИДЉИВОСТ БИБЛИОТЕКА НА КУЛТУРНОЈ МАПИ СРБИЈЕ

На обронцима Фрушке горе, у непосредној близини манастира Мале Ремете, 8. и 9. априла године одржан је, други по реду стручни скуп, чија је тема била „Видљивост библиотека на културној мапи Србије“. Организатори скупа – „Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства“, Градска библиотека Панчево и Српска читаоница у Иригу угостили су више од

„КРАЉЕВО БИРА ЗНАЊЕ“ – 140 ГОДИНА ОД КАДА ЈЕ КАРАНОВАЦ ПОСТАО КРАЉЕВО

Указом краља Милана Обреновића од 19.априла/1. маја 1882. године дотадашња варош Карановац постала је Краљево, Карановачка општина названа је Краљевском општином, а Карановачки срез Краљевским срезом. Друга половина XIX века период је када је Карановац – Краљево имало значајну улогу у настајању српске државе, али и раздобље у коме је историја града најпотпуније истражена. Негујући