Матица српска

 У оквиру програма Националне установе културе, у Народној библиотеци “Стефан Првовенчани“ представљена је новосадска Матица српска, најстарија културна и научна установа у Срба. Основана је 1826. године у Пешти, с циљем да “представља српску културу у Европи и ради на просвећивању српског народа.“ Матица српска данас има око две хиљаде сарадника из најразличитијих области, издаје