ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „ФОТОГРАФИЈА У БИБЛИОТЕЦИ” У ОКВИРУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА БИБЛИОТЕКАРА

У оквиру програма континуиране едукације у библиотечко-информационој делатности, за библиотекаре Рашког округа приређено је стручно предавање Маше Милорадовић, начелнице Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије, на тему „Фотографија у библиотеци”. Овај едукативни садржај део је Каталога образовне понуде НБС и усмерен је на сагледавање фотографије као специфичне врсте библиотечке грађе, која изискује карактеристичан начин библиографске

ИЗЛОЖБА ЗБОРНИКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Из фонда периодике приређена је изложба нових свезака Зборника Матице српске. Наша најстарија књижевна, културна и научна институција, Матица српска из Новог Сада, основана 1826. године у Пешти. има богату издавачку делатност. Основу чини чувени Летопис, покренут 1824. године а од педесетих година XIX века, Матица српска је почела да објављује већину зборника из различитих